Koktejl Speciál - Brány do jiných světů (Sardinie)

K čemu sloužily studny starým Sardiňanům?

Kromě toho, že jsou studny odpradávna zdrojem vody, měly vždy i hluboký symbolický význam a magický charakter. Konaly se u nich orgie spojené s kultem plodnosti? To se dnes už můžeme pouze domýšlet...

pdf verze dokumentu

 

Studny se spojovaly s božstvy podsvětí,symbolem dávného a dnes již téměř zapomenutého kultu bílé měsíční bohyně i s božstvy vod. Odehrávaly se u nich také očistné pohanské rituály. Věřilo se, že studny spojují člověka se Zemí i s jinými světy. Magické schopnosti jim přisuzovali už staří Keltové a 2. Března slavili zvláštní svátek, věnovaný posvátným studním. I v jeden den určený kultu všechny římské studny byly otevřeny. Věřilo se, že jsou chvíli spojnicí mezi světem živých a světem mrtvých.

 

Studnový chrám

Na západním pobřeží Sardinie, v Paulilatinu nedaleko Oristana, se nachází Pozzo di Santa Cristina – Studna sv. Kristýny, která je ojedinělým studnovým chrámem. Na Sardinii je kolem čtyřiceti nuragských studen, ale tato je z nich nejreprezentativnější.Studnový chrám pochází z doby bronzové (vznikl okolo roku 1200 př. n. l.), ale byl objeven až v 60. letech 20. století. Je postaven z perfektně opracovaných a do sebe zapadajících čedičových kvádrů a preciznost provedení svědčí o velkém technickém umu jeho stavitelů. Je důkazem výjimečné nuragské civilizace,která sehrála významnou roli v historii Středomoří. Trojúhelníkovým vchodem se schází k podzemní studni v malé kruhové místnosti, jejíž střecha se postupně kopulovitě uzavírá ve formě takzvaného tholu. Kopule je důmyslně vyskládaná z kamenů bez jakéhokoliv pojiva úplně nasucho. V její špičce je malý kruhový otvor, kterým dopadá do studny denní světlo.Studnu ohraničuje nízká zeď ve tvaru klíčové dírky a jen z leteckého pohledu je patrná jeho jasná inspirace ženskými genitáliemi, kterými se sestupuje do lůna země. Všechny svaté studny na Sardinii jsou stejně jako jiné nuragské památky astronomicky orientovány. Svůj význam měl i otvor v kopuli studny každých 18,5 roku,tedy každý lunární rok, kdy byl měsíc ve fázi maximální deklinace. Tehdy dopadá měsíční světlo přímo na hladinu vody ve studni. To má i svou symboliku,protože osmnáct let, to je čas,kdy vyroste další reprodukce schopná generace žen. Kromě uctívání kultu vody se zde tedy mohly odehrávat i rituály plodnosti. Ale nejen to. Všechny sardinské svaté studny jsou navíc orientovány tak, že během slunovratů nebo rovnodenností (v případě studny sv. Kristýny je to slunovrat) slunce osvítí schody vedoucí do studny a paprsky se dotknou vodní hladiny.

Sardinské Bulharsko

V roce 1983 archeologům hodně zamotal hlavu nález studnového chrámu v Bulharsku. Nápadně se totiž podobá těm sardinským, konkrétně studni sv.Kristýny v Paulilatinu a Sa Funtaně Coberta v Ballau. Jestli obyvatelé Sardinie postavili chrám na území dnešního Bulharska nebo naopak, se dnes už jen těžko dozvíme. Není ovšem bez zajímavosti, že antický název hlavního města Bulharska, Sofie, byl Serdika nebo Sardika. Nepřipomíná vám to náhodou Sardinii?